Extra instapwoningen voor urgent woningzoekenden

Extra instapwoningen voor urgent woningzoekenden

In Nieuwegein zijn tot 2019 jaar jaarlijks honderd extra instapwoningen beschikbaar. Gemeente en woningcorporaties hebben hierover afspraken gemaakt. Er is veel behoefte aan huisvesting voor urgent woningzoekenden.

Vier plekken

De instapwoningen zijn tijdelijk of permanent beschikbaar, maar bieden niet dezelfde comfort als een normale huurwoning. De woningen beschikken bijvoorbeeld over minder kamers en er zijn gezamenlijke voorzieningen aanwezig, zoals douche of keuken. Ze liggen verspreid op vier plekken in de gemeente.

Wethouder van wonen Hans Adriani:

,,Mensen die snel woonruimte nodig hebben, kunnen een verzoek indienen om als urgent te worden aangemerkt. Echter, niet iedereen die met spoed op zoek is naar een woning komt hiervoor in aanmerking. Maar dankzij de instapwoningen kunnen we die mensen wellicht toch eerder en beter helpen. Je kunt dan denken aan mensen die in scheiding liggen en waarbij één van de twee personen acuut woonruimte nodig heeft. Ook mensen met een verblijfsvergunning, die door Nieuwegein moeten worden opgenomen, hebben woonruimte nodig. De instapwoningen moeten er toe leiden dat de wachtlijst van woningzoekenden niet verder oploopt.”

Huurwoningen

Ook zijn er afspraken gemaakt over vierhonderd nieuwe, betaalbare huurwoningen. In meerderheid moeten de huurwoningen betaalbaar zijn voor de laagste inkomens.

reacties