Fc Utrecht aanwezig bij kick-off Fit Voetbal

Fc Utrecht aanwezig bij kick-off Fit Voetbal

Een aantal selectiespelers van FC Utrecht en de FC Utrecht Oldstars komen naar Nieuwegein. Zij zullen op maandag 21 maart aanwezig zijn bij de kick-off van Fit Voetbal, voetbal voor 55+-ers. De aftrap zal plaatsen vinden bij voetbalvereniging s.v. Geinoord Nieuwegein. Na de feestelijk aftrap van het programma, vindt van 10.15 tot 11.15 uur een demo-training van Fit voetbal plaats, verzorgd door een trainer van FC Utrecht. Na het succesvolle voorbeeld bij voetbalvereniging JSV in Galecop gaat hiermee ook in Nieuwegein-Zuid Fit voetbal voor 55+-ers van start.

Sport ID legt uit

Sport ID Nieuwegein is, in samenwerking met s.v. Geinoord Nieuwegein, organisator. Bij Fit Voetbal word gevoetbald op een kleiner speelveld, kleinere doelen en mag alleen gelopen worden tijdens het spel. Ton Bothoff, directeur/bestuurder NV Sportinrichtingen:

,,Met de uitbreiding van het Fit voetbal in Nieuwegein, wordt zichtbaar dat de vraag naar nieuwe beweegactiviteiten voor de doelgroep 55+ aanwezig is. Het is goed om te zien dat de buurtsportcoaches van SportID als verbinder, lokale organisaties zoals sportverenigingen, weet te enthousiasmeren voor deze nieuwe beweegactiviteiten. Op deze manier krijgen we met elkaar Nieuwegein aan het bewegen en dragen we bij aan de positieve gezondheid van de inwoners van Nieuwegein” .

 

Openbaar

De kick-off op 21 maart is om 09.30. Iedere 55-ers kan meedoen. Tijdens de kick off zijn ook selectie spelers, trainers en medewerkers van FC Utrecht aanwezig. Na afloop van de demo training kunt u meedoen aan een ‘Petje op, Petje af’ quiz gepresenteerd door FC Utrecht.

Overig 55+ sport & beweegaanbod 
Naast de kick-off van het Fit Voetbal is deze ochtend ook de mogelijkheid om kennis te maken met het overige 55+ sport & beweegaanbod. Tussen 09.30-12.30 uur bent u van harte welkom op Parkhout 1 om te komen kijken en/of vrijblijvend deel te nemen aan de activiteiten.

Voor meer informatie over het sport en beweegaanbod voor 55+ of kijk op: www.sportidnieuwegein.nl (Sportactiviteiten/Gezond oud worden).

reacties