Instapwoningen voor statushouders?

Instapwoningen voor statushouders?

De komende maanden moet duidelijk worden of de Nieuwegeinse statushouders gaan wonen in instapwoningen. De honderd statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) verblijven momenteel in Zuilenstein, aan de Diepenbrocklaan, maar moeten eind van het jaar vertrekken. Het voormalige woonzorgcentrum Zuilenstein wordt daar in oktober namelijk afgebroken. Het is nog maar de vraag of de instapwoningen tegen die tijd gerealiseerd zijn.

Vier mogelijke locaties

Op dit moment worden vier locaties voor de nieuwe instapwoningen onderzocht: parkeerterrein P15 naast het Sint Antonius ziekenhuis, een kantoor op de Weverstede en op de Luifelstede en het voormalige gemeentehuis aan de Martinbaan. In de toekomst kunnen hier locaties bijkomen. Locaties kunnen ook afvallen wanneer blijkt dat een bepaalde locatie niet haalbaar is.
De instapwoningen worden zo snel mogelijk gerealiseerd. Eerst worden de vier locaties nader onderzocht met de eigenaren. Daarna kunnen vergunningen worden verleend en kan de (ver)bouw starten.

Instapwoningen

Instapwoningen zijn woningen voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning. De gemeente wil graag dat deze nieuwe, eenvoudige woonruimten voor alle urgentiegevallen, er toe leiden dat de wachtlijst van woningzoekenden niet verder oploopt. Mensen die in scheiding liggen en waarbij één van de twee acuut woonruimte nodig heeft, komen onder meer in aanmerking voor instapwoningen. De druk op de woningmarkt is vergroot doordat nu ook voor statushouders urgente woonruimte nodig is.

 

reacties