Nieuwe bomen voor oude bomen

Nieuwe bomen voor oude bomen

De grote bomen aan de Handelskade staan zo scheef dat ze een gevaar vormen voor wandelend publiek en verkeer.

Zware takken

Door de leeftijd van de bomen naast de Koninginnensluis neemt de kans toe dat zware taken afbreken of dat zelfs complete bomen omvallen. De bomen staan op terrein van eigenaar Rijkswaterstaat en die besloot om 28 exemplaren te rooien. Dat gebeurt deze week. Op initiatief van de omwonenden komen er op dezelfde plek 33 bomen voor terug. Deze variëren in soorten en bloeien door het jaar heen op verschillende momenten. De omwonenden waren oorspronkelijk fel tegen de kap.
Tijdens de werkzaamheden heeft het verkeer geen hinder.

reacties