Nieuwe plek nodig voor botenloods Scouting Vreeswijk

Nieuwe plek nodig voor botenloods Scouting Vreeswijk

Scouting Vreeswijk is nog altijd in het ongewis over een nieuwe plek voor hun botenloods op Fort Vreeswijk. Het voormalige ‘Kruithuis’ op het Fort gebruikt de vereniging voor onderhoud en opslag van activiteiten. De scouting raakt de botenloods kwijt aan het burgerinitiatief Fort Vreeswijk dat dit jaar start met de verbouwing van de panden op het terrein. Het CDA in Nieuwegein eist duidelijkheid voor de scouting en gaat vragen stellen aan burgemeester en wethouders.

Scouting Vreeswijk wil in de buurt van hun clubhuis op het Fort een mogelijkheid hebben voor opslag en onderhoud van boten. Aanbouw bij bestaande panden zou al een oplossing kunnen zijn, maar de kosten voor nieuwbouw willen ze niet dragen. Het College van B&W heeft nog geen beslissing genomen. De gemeenteraad van Nieuwegein ging twee jaar akkoord met de nieuwe plannen voor het Fort door bewoners van Vreeswijk en gaf subsidie voor een aanzienlijke verbouwing. Wel eiste de gemeenteraad toen een goede oplossing voor de botenloods van de scouting.

CDA-raadslid Gerben Horst:

“Ik vernam dat de kosten van een nieuw pand voor rekening zijn van de scouting. Maar daar kan geen sprake van zijn. Bovendien duurt dit proces voor ons te lang.”

reacties