Nieuwegein nat bij doorbraak Lekdijk

Nieuwegein nat bij doorbraak Lekdijk

Bij een doorbraak van de Lekdijk wordt Nieuwegein het meest getroffen in Midden-Nederland. Het water komt dan het hoogst te staan aan de Graaf Albertsingel in Fokkesteeg. Daar worden in een rampscenario zelfs zolders op zes meter hoogte door water overstroomd. Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de waterkeringen, laat dit weten om inwoners bewuster te maken van de gevaren. De kans op een dijkdoorbraak is op tien procent in een mensenleven berekend.

Overstroming

reacties