Nieuwegein wil advies over bezuinigingen

De gemeente Nieuwegein wil dit jaar en de komende jaren gaan besparen om financieel gezond te blijven. Nieuwegein vraagt aan inwoners om mee te denken en ideeën aan te dragen. Inwoners kunnen onder meer aangeven welke thema’s zij het belangrijkste vinden. Op de website www.meedenkeninnieuwegein.nl kunnen Nieuwegeiners terecht om mee te praten.

Onderzoek

De gemeente start half maart met een enquête onder 2500 inwoners. Dit is een representatieve steekproef, wat wil zeggen dat de groep mensen die uitgenodigd wordt voor deelname, groot genoeg is om betrouwbare uitspraken over te doen. De enquête wordt ook voorgelegd aan leden van het inwonerspanel. In de enquête vraagt de gemeente inwoners onder andere welke thema’s zij het meest belangrijk vinden. Sport bijvoorbeeld, of zorg, kunst & cultuur of juist groenonderhoud? Op deze manier wil de gemeente inwoners betrekken bij het maken van keuzes. In dit proces gaat het om keuzes op kortere termijn, in tegenstelling tot de gesprekken voor de toekomstvisie Nieuwegein 2025 waar het ging over het maken van keuzes op lange termijn.

Huishoudboekje moet op orde

Vanwege minder inkomsten vanuit de landelijke overheid en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid voor extra taken blijft het nodig om goed op de uitgaven te letten. Om ook in de toekomst het financiële huishoudboekje op orde te houden, wil de gemeente voor 2016 en de jaren daarna een besparing realiseren. Dit kan de gemeente bereiken door keuzes te maken en anders of slimmer te organiseren.

reacties