Nieuwegein wil nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting

Nieuwegein wil nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting

Nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting. Dat is de wens van de gemeente Nieuwegein met dertien andere Utrechtse regiogemeenten. Dit statement brengen de gemeenten naar buiten op de Dag van de Duurzaamheid. Ook het beoogd nieuwe kabinet laat vandaag weten voor een CO2-arme samenleving te gaan.

Wethouder Peter Snoeren (Duurzaamheid):

“In Nieuwegein hebben we de Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040. Daar staat in dat we de komende vier jaar al proberen een wijk aardgas loos te maken. In augustus zijn de eerste woningen opgeleverd van nieuwbouwproject ‘Kroon op Jutphaas’ in de wijk Rijnhuizen. Het project van totaal 56 woningen is gebouwd volgens het ‘nul op de meterconcept’. Voor de energieopwekking zijn alle woningen voorzien van een individuele warmtepomp installatie met een eigen bodembron en daarnaast zijn er zonnepanelen geplaatst.”

Energieagenda

De Energieagenda helpt bij het invulling geven aan de lange-termijndoelstelling in het Europese energie- en klimaatbeleid: het verminderen van uitstoot van broeikasgassen (sturen op CO2-reductie). De belangrijkste pijlers van dit beleid zijn vergaande verlaging van de warmtevraag door middel van energiebesparing en sterke vermindering van het gebruik van aardgas via het stimuleren en inpassen van duurzaam opgewekte elektriciteit en duurzame warmte.

reacties