Preventiemedewerker drugs aan de slag in Nieuwegein

Preventiemedewerker drugs aan de slag in Nieuwegein

Om risicovol drugsgebruik in Nieuwegein te voorkomen en terug te dringen, heeft de gemeente Nieuwegein een plan van aanpak opgesteld. Dit plan wordt uitgevoerd door Marco Looyé, die sinds 1 januari 2018 actief aan de slag is met drugspreventie in Nieuwegein.

Meer drugs

Vorig jaar is er een rioolonderzoek gedaan naar het drugsgebruik in Nieuwegein. Daaruit bleek dat inwoners van Nieuwegein gemiddeld meer
drugs gebruiken dan bewoners in omliggende buurgemeenten. Daarom heeft de gemeente Nieuwegein een plan van aanpak opgesteld voor het voorkomen en terugdringen van risicovol drugsgebruik. Het plan wordt uitgevoerd door Marco Looyé. Hij is preventiewerker bij Jellinek en werkt
vanaf 1 januari 2018 aan drugspreventie in Nieuwegein.

Nieuwegeinse situatie

Wethouder Hans Adriani: “Na het rioolonderzoek hebben we een vervolgonderzoek laten uitvoeren onder diverse betrokken professionals. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat zij het hoge drugsgebruik niet herkennen. Ook bleek het lastig om te bepalen waarom het drugsgebruik in Nieuwegein nu hoger ligt. Daarom willen we met deze aanpak beter zicht te krijgen op de Nieuwegeinse situatie. We vinden het belangrijk dat Marco laagdrempelig contact zoekt met professionals en inwoners om de problematiek helder te krijgen, zodat we gericht preventie kunnen inzetten, daar waar het nodig is.”

Contact zoeken

Marco Looyé is preventiewerker bij Jellinek, de instelling voor verslavingszorg in de regio Amsterdam en Utrecht. Marco Looyé is vanaf nu het ‘vaste gezicht’ in Nieuwegein. Hij zal vooral contact zoeken met professionals en vrijwilligers, zoals huisartsen, wijkteammedewerkers, jongerenwerkers, wijkagenten, docenten, etc. Hij wil bij hen achterhalen welke problemen er zijn. Marco: “Ik ga het gesprek aan met de verschillende partijen. Zo nodig kunnen zij ook een training krijgen hoe ze drugsproblematiek kunnen herkennen en wat ze kunnen doen om deze inwoner te helpen.”

Ondersteuning

Marco Looyé: “Ook voor de inwoners van Nieuwegein is er ondersteuning. Veel mensen weten niet dat er op het gebied van alcohol, drugs, verslaving heel veel hulp beschikbaar is. Ook op het gebied van preventie. Zo is er bijvoorbeeld het JET (Jellinek Expert Team). Dit zijn experts die je dagelijks kan bellen. Als het nodig is, kunnen mensen ook langskomen voor een gratis adviesgesprek. Daarnaast geeft de website www.jellinek.nl heel veel informatie. Hier kan je bijvoorbeeld een zelftest doen om te kijken of je gebruik problematisch is. En je kan gebruik maken van de anonieme online zelfhulpprogramma’s.”

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunnen inwoners van Nieuwegein kijken op de website www.jellinek.nl. Ook kunnen zij contact opnemen met het JET via 088-5051220 (op werkdagen tussen 09.00-11.00 en 15.00-17.00). Ook is het mogelijk om een gratis adviesgesprek te voeren. Dit kan op dinsdag en donderdag tussen 13.30-16.30 uur. Een afspraak maken kan telefonisch (088-5051220) of via de website. Professionals (en inwoners) kunnen voor vragen contact opnemen met marco.looye@jellinek.nl.

Foto: Marco Looyé, preventiewerker bij Jellinek, werkt vanaf 1 januari 2018 aan drugspreventie in Nieuwegein

reacties