Sint Antonius komt met eigen TipTop app

Sint Antonius komt met eigen TipTop app

Het Sint Antonius ziekenhuis introduceert deze week een nieuwe app, de TopTop app. Met de app kunnen patienten, maar ook bezoekers, verbeterpunten (tips) en complimenten (tops) eenvoudig doorgegeven.

Doel

Het doel is om de zorg, de gastvrijheid en de service van het ziekenhuis op deze manier te optimaliseren. De app is door het ziekenhuis zelf ontwikkeld en in samenwerking met patiënten verder geoptimaliseerd.

Wenny Braam,afdelingshoofd Services van het St. Antonius:

,,Onze zorg is pas goed als onze patiënten en bezoekers onze zorg ook als goed ervaren. Maar hoe doen we het nu eigenlijk? Wat doen we al goed
en wat kan beter? Dat weten onze patiënten en bezoekers natuurlijk het beste en daarom vragen we daar in de week van 21 t/m 24 maart tijdens de
‘Vertel-het-ons-week’ extra aandacht voor.”

Meer informatie

In de bewuste week is een promotieteam in het ziekenhuis aanwezig bij wie mensen terecht kunnen voor informatie over de Tiptop-app.
De Tiptop-app is te installeren via: www.antoniusziekenhuis.nl/tiptop.

reacties