Tarieven parkeervoorzieningen voor gehandicapten fors gedaald

Tarieven parkeervoorzieningen voor gehandicapten fors gedaald

Het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats en het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart is in Nieuwegein aanzienlijk goedkoper geworden. Dit blijkt uit de tarieven die gisteren zijn bekendgemaakt.

Parkeerkaart

Het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats kostte eerst € 643,60. De leges hiervoor bedragen nu € 250. De kosten voor het aanvragen van een parkeerkaart zijn gedaald van € 187,60 naar € 35.

Kassa

Vorig jaar bleek uit onderzoek van het tv-programma Kassa naar de kosten voor gehandicaptenparkeervoorzieningen in de 25 grootste gemeenten dat de kosten voor mindervaliden per gemeente sterk kunnen verschillen. In de gemeente Ede betaalde men op dat moment voor een gehandicaptenparkeerplaats en gehandicaptenparkeerkaart samen € 88,50, terwijl men in Nieuwegein € 831,20 kwijt was voor dezelfde voorzieningen.

Geynwijs

Inmiddels heeft de gemeente – onder meer na vragen van de gemeenteraadsfractie van de VVD – haar processen geoptimaliseerd. Hierdoor kan de uitvoering worden ondergebracht bij Geynwijs. Dit levert efficiencywinst op omdat Geynwijs reeds over veel informatie van de doelgroep beschikt. De gemeenteraad van Nieuwegein is eind vorig jaar hiermee akkoord gegaan, waardoor het ondergebracht kan worden bij de voorzieningen WMO en Jeugd. Met als gevolg dus de forse tariefsverlaging.

Zeer tevreden

VVD-raadslid Marco Diekstra is zeer tevreden met dit resultaat. “Het effect hiervan is dat de mensen die minder valide zijn niet nog een keer extra worden benadeeld door de hoogste leges van Nederland te betalen. De kosten zijn nu weer op het niveau van de meeste gemeenten in de regio en in het land. Dit is een mooi voorbeeld van wat het resultaat kan zijn van procesoptimalisatie en wat mij betreft gaan we dat voor meer zaken doen”.

 

reacties