Telecommunicatie door de tijd heen

Telecommunicatie staat voor het overbrengen van informatie van de ene naar de andere plek zonder dat mensen of dingen daar daadwerkelijk voor verplaatst worden. We zijn er inmiddels zo aan gewend dat we niet beter meer weten dan dat we iemand kunnen bellen, sms’en, appen enzovoort en zo zijn er nog veel meer manieren te noemen waarop de communicatie tot stand kan komen.

Telecommunicatie blijft in ontwikkeling

Telecommunicatie wordt steeds verder doorontwikkeld maar het fenomeen op zich bestaat al heel erg lang. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het gebruik van rooksignalen of een middel zoals de telegraaf die al lang geleden werd uitgevonden. Tegenwoordig maken we ervoor gebruik van moderne middelen zoals radio, televisie, telefoon (vast en mobiel) en internet. We zijn daar zo aan gewend dat we het nauwelijks meer bijzonder vinden om het te gebruiken maar in vroegere tijden was dit wel anders.

Informatie doorsturen naar een ander persoon

De informatie die we willen versturen vindt via een elektromagnetische manier zijn weg naar de ander toe. Ook op dit gebied vinden veel ontwikkelingen plaats en de signalen kunnen voortgebracht worden door kabels zoals glasvezel (hetgeen erg in opmars is) of door radiosignalen in de ether. Er wordt naar gestreefd de snelheid van de communicatie steeds hoger te maken zodat boodschappen zo vlug mogelijk bij de ander aankomen.

Radio en televisie

Radio en televisie zorgen ervoor dat nagenoeg de hele wereld bij je in de huiskamer kan komen. Op die manier blijven mensen op de hoogte van wat er speelt in de eigen buurt of land maar ook wat er elders aan de hand is. In bepaalde landen geldt een ruime vrijheid wat betreft de communicatie op deze manier maar dit is niet overal het geval. Er zijn nog altijd landen waar bepaalde berichten niet naar buiten komen of gecensureerd worden.

Vaste en mobiele telefonie

Telefoon heeft de laatste decennia wel een grote ontwikkeling meegemaakt. Het fenomeen bestaat natuurlijk al lang maar eerst had niet iedereen er de beschikking over terwijl het tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld is om een telefoon, of meer, te hebben. In de beginjaren van de telefoon belden mensen via een centrale die ze doorschakelde naar het juiste nummer, daarna werd de verbinding geautomatiseerd en gebruikten ze er een vaste lijn voor. De intrede van de mobiele telefoon heeft zeker veel veranderd. We kunnen nu nagenoeg overal en altijd bellen en nog veel meer doen met dit middel. Ook de introductie van internet betekende een enorme uitbreiding op het gebied van de telecommunicatie. Toegang tot het internet zorgt er voor dat we praktisch alles wat we willen weten kunnen opzoeken, met mensen op een snelle manier kunnen communiceren via social media en dat we vanuit onze luie stoel producten kunnen uitzoeken en er niet eens meer voor de deur uit hoeven te gaan.