Braafste leerlingen op Oosterlicht College

Braafste leerlingen op Oosterlicht College

De leerlingen van klas NX1A van het Oosterlicht College zijn de trouwste en netste scholieren van Nieuwegein. Het afgelopen jaar volgden zij alle lessen en waren ze altijd op tijd. Wethouder Peter Snoeren (onderwijs) bezocht de klas op de Dag van de Leerplicht. Hij nam taart mee.

Onderwijswethouder Peter Snoeren:

“Deze klas is een inspirerend voorbeeld: afgelopen jaar hebben zij alle lessen gevolgd en waren zij altijd op tijd. Met elkaar én hun docenten maken ze er iedere dag weer wat moois van. Dat maakt dat zij goede voorwaarden scheppen voor hun toekomst.”

Schoolverzuim

Op alle vier scholen van het voortgezet onderwijs in Nieuwegein ontvingen de klassen met het minste ongeoorloofde schoolverzuim een taart van de Leerplichtambtenaren. Ook de 22 basisscholen werden bedankt voor hun inzet om de leerlingen iedere dag weer met plezier les te geven. Tijdens de Dag van de Leerplicht staat het onderwijs stil bij het recht op onderwijs.

De foto is van Richard de Bruin.

reacties