Waterschap opent subsidieregeling voor bewonersinitiatieven waterbeheer

Waterschap opent subsidieregeling voor bewonersinitiatieven waterbeheer

Bewonersgroepen, schoolklassen en wijkcomités opgelet: De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuwe subsidieregeling voor projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer. Want waterbeheer doen we samen!

Waterplanten

Voorbeelden van initiatieven die kans maken op subsidie zijn: de aanleg van een ijsvogelwand, een waterspeelplaats, het plaatsen van vlotten met waterplanten in stadswater of de organisatie van een waterexcursie door de buurt. Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (inclusief btw) beschikbaar, waarbij het waterschap maximaal de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt.

Aanvragen

Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen kunnen de subsidie aanvragen. Initiatieven die de aanvrager samen met het waterschap of andere organisaties doet kunnen ook onder de regeling vallen. Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden. Het budget is beperkt; aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld, en op=op!

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van het waterschap. Hier is ook een aanvraagformulier beschikbaar.

Foto: Pixabay

reacties