Werkdruk op wijkteams te hoog

Werkdruk op wijkteams te hoog

Ook in Nieuwegein hebben wijkteams door de hoge werkdruk te weinig tijd om problemen te voorkomen. Zo geeft wethouder Adriani toe op Twitter. ,,Soms wel, zo lijkt het. Daarom evalueren we nu ook grondig, zodat we waar nodig kunnen bijsturen.” Movisie deed onderzoek naar de werkdruk bij wijkteams in Nederlandse gemeenten en kwam tot de conclusie dat de werkuren opgaan aan het vele papierwerk.

reacties