Woningen en groen tussen Herenstraat en Noordstedeweg

Woningen en groen tussen Herenstraat en Noordstedeweg

Projectontwikkelaar Blauwhoed wordt de eigenaar van het vrijliggende stuk grond tussen de Herenstaat en de Noordstedeweg in Nieuwegein. Wethouder Hans Adriani (woningbouw) en Eltjo Bouwman, directeur Wonen van Blauwhoed, ondertekenden vandaag het koopcontract.

Daktuin

Blauwhoed wil op het stuk grond 58 huurappartementen en een verdiepte parkeergarage bouwen, met een openbare daktuin op het dak van de parkeergarage. Zo blijft er groen in de wijk. De grond was oorspronkelijk bestemd voor kantoren. Wethouder Hans Adriani: “Ik ben blij met het woningbouwplan van Blauwhoed. In Nieuwegein hebben we meer behoefte aan extra woningen dan aan kantoren. En dan met name woningen voor ouderen en voor mensen die toe zijn aan de volgende stap in hun wooncarrière. De binnenstad en de directe omgeving lenen zich uitstekend voor woningen in de vrije sector huur. In onze Woonvisie en het ‘Koersdocument City 2017’ hebben we de ambitie neergelegd om ons in te zetten voor dergelijke woningen. De 58 gelijkvloerse appartementen in de vrije sectorhuur die Blauwhoed wil bouwen, zijn prima geschikt voor ouderen en sluiten daarmee goed aan bij onze woningbehoefte en ambitie. Blauwhoed heeft ook naar de omwonenden geluisterd. Die vonden een eerder plan met twee woontorens teveel inbreuk op het groen. Nu komt er één woontoren, zo ver mogelijk van de bestaande bebouwing.”

Prachtige plek

Eltjo Bouwman, directeur Wonen van Blauwhoed: “Dit woningbouwproject, met de naam 4U, ligt op een prachtige plek in het centrum van Nieuwegein. Wat dit project speciaal maakt is niet alleen de aansprekende architectuur van Klunder Architecten Rotterdam, maar ook de aandacht voor duurzaamheid. De 58 appartementen worden gasloos en krijgen duurzame verwarming en koeling. De openbare daktuin op de verdiepte parkeergarage draagt bij aan de beperking van de opwarming van de stad en is een waterbuffer bij hevige regenval.”

Hoe nu verder?

Binnenkort dient Blauwhoed een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor de bouw. De behandeling van deze aanvraag loopt gelijk op met het vervolg van de bestemmingsplanprocedure Binnenstad. Dat betekent dat gelijk met het ontwerpbestemmingsplan Binnenstad een ontwerpvergunning voor de HN-locatie ter inzage wordt gelegd. Inwoners krijgen dan de gelegenheid om op beide documenten te reageren. Dit zal waarschijnlijk nog voor de zomer van 2018 zijn. De verwachting is dat de bouw eind 2018 kan starten.

Op de foto ondertekenen de heren Bouwman en Adriani het koopcontract.

reacties